דעם שיעור איז א קורצע ערקלרערונגען אויף צויי אויסשפראכן וואס אין פלוג זיינען די זעלבע אבער אין אמת'ן זיינען גאר אנדערש.


Etiquetas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

2 × 2 =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.