מדיניות פרטיות זו מיועדת לאפליקציית קיצור שפותחה ופורסמה על ידי טוביה סערבער

מידע הנאספת
אפליקציית קיצור אינה אוספת שום מידע מהמשתמש

קישורים לאתרים אחרים
אפליקציית קיצור לא ניגשת לאתרים כלשהם

ההסכם שלך
בהמשתמשות אפליקציית זה אתה מסכים למדיניות פרטיות זו

This privacy policy is for the Kitzur App developed and published by Tuvia Serber.

Recollected information
The Kitzur application does not recollect any information from the user.

Links to other sites
The application does not access any sites at all.

Your agreement
By using this application you agree with this Privacy policy.