מדיניות פרטיות זו מיועדת לאפליקציית להגן ביחד שפותחה ופורסמה על ידי טוביה סערבער

מידע הנאספת
אפליקציית להגן ביחד אינה אוספת שום מידע מהמשתמש

קישורים לאתרים אחרים
https://hasomrim.koshercode.dev/ אפליקציית להגן ביחד שולחת דוחות אל

ההסכם שלך
בהמשתמשות אפליקציית זה אתה מסכים למדיניות פרטיות זו